O zachowanie szczególnej ostrożności podczas włączania się do ruchu (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność włączanie się do ruchu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137, z późn.zm.)

Czy wyjeżdżając z zatoki, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?