O zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność piesi

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn zm.) w zw. z § 47 ust.1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 139 3 § , późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?