O zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejazdu kolejowego (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w związku § 6 ust. 1, § 3 ust. 4, § 21 ust. 4, § 78 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)".

Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności?