O zachowanie szczególnej ostrożności w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność trudne warunki drogowe

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn zm.)

Czy kierując pojazdem we mgle masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?