Znajomość przepisów w zakresie zmiany kierunku jazdy (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

Ustawa prawo o ruchu drogowym art. 22 ust 1

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci zawrócić, wykorzystując widoczną po lewej stronie zatokę?