O zachowanie szczególnej ostrożności kierującego pojazdem, jadącego za pojazdem do nauki jazdy (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

Czy jadąc za tak oznakowanym pojazdem, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?