O zachowanie szczególnej ostrożności kierującego pojazdem, omijającego pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 57 ust. 2 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy zbliżając się do miejsca postoju tak oznakowanego pojazdu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?