Art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908, z pózn. zm. ) (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy omijając tak oznakowany pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?