O zachowanie się kierującego pojazdem, w stosunku do pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908, z pózn. zm. )

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać pojazd?