O zachowanie się kierującego pojazdem, w rejonie przejść dla pieszych, wobec niechronionych uczestników ruchu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi prędkość

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908 z pózn. zm. ) w zw. Z § 47 ust.1oraz § 88 ust.1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 139 3 § , późn. zm.)

Jedziesz z prędkością 50 km/h. Czy w tej sytuacji, zbliżając się do przejścia dla pieszych zmniejszysz prędkość?