O zachowanie się kierującego pojazdem, wobec niechronionych uczestników ruchu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908 z pózn. zm. )

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?