O zachowanie się kierującego pojazdem, w rejonie przejść dla pieszych, wobec niechronionych uczestników ruchu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Zamierzasz wjechać do bramy. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?