O zachowanie się kierującego pojazdem, w rejonie przejść dla pieszych, wobec niechronionych uczestników ruchu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

Art.26 ust. 7 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię?