O zachowanie się kierującego pojazdem, w rejonie oznaczonego przystanku tramwajowego, wobec niechronionych uczestników ruchu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

art. 23 ust. 6 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) w związku z § 8 ust. 1 oraz § 51 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo powoli kontynuować jazdę, uważając na pieszych?