O zachowanie się kierującego pojazdem, w rejonie oznaczonego przystanku tramwajowego, wobec niechronionych uczestników ruchu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) w zw. Z § 51 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 139 3 § , późn. zm.)

W tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę?