O zachowanie się kierującego pojazdem, podczas wysiadania (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Art. 45 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pózn. zm.)

Czy wolno Ci otworzyć drzwi pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu?