O zachowanie się kierującego pojazdem, podczas wysiadania (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Art. 45 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908 z pózn. zm. )

Czy w tej sytuacji, zostawiając drzwi otwarte, spowodujesz utrudnienie parkowania innym kierującym?