O zachowanie się kierującego pojazdem, podczas wysiadania (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art. 45 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)

Czy pozostawiony tak pojazd może utrudniać ruch lub parkowanie innym kierującym?