Czy świadek zdarzenia musi się zatrzymać, wezwać pomoc i udzielić pierwszej pomocy (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

art. 44 ust. 3 w związku z ust. 2 pkt 1) i 3) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci opuścić miejsce zdarzenia, bo uznałeś, że sprawca wypadku udzieli pomocy poszkodowanemu?