O zachowanie się kierującego pojazdem w rejonie przejazdu kolejowego (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137).

Czy w tej sytuacji masz obowiązek upewnić się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg?