Chcemy zapytać o to co w pierwszej kolejności powinniśmy przekazać dyspozytorowi centrum powiadamiania ratunkowego zgłaszając zdarzenie. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz 1137, z późn zm.) Art. 44. 2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto: 1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję

Czy w tej sytuacji, dzwoniąc pod numer alarmowy, w pierwszej kolejności powinieneś określić miejsce zdarzenia?