Chcemy zapytać czy świadek zdarzenia musi powiadomić Straż Pożarną, gdy widzi człowieka w palącym się samochodzie. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

akcje ratunkowe

Podstawa prawna:

Obowiązek powiadomienia (art. 4 ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.)) Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Czy widząc ludzi w płonącym samochodzie, masz obowiązek, jeśli jest to możliwe, udzielić im pierwszej pomocy i wezwać straż pożarną?