Chcemy zapytać o to czy świadek zdarzenia wie jak zabezpieczyć siebie, poszkodowanego i miejsce zdarzenia. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

art. 43 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zabezpieczyć miejsce zdarzenia?