Czy świadek zdarzenia jest świadomy, że osoba leżąca na poboczu, nawet gdy jest pod wpływem alkoholu stanowi zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

alkohol

Podstawa prawna:

Art. 44. 2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto: 1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję Art.162 kodeksu karnego

Czy w tej sytuacji masz prawo odjechać i pozostawić leżącą osobę bez pomocy?