Chcemy zapytać o to, czy świadek zdarzenia ma świadomość konieczności zatrzymania i powiadomienia służb ratunkowych oraz udzielenia pomocy. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się, udzielić niezbędnej pomocy i powiadomić służby ratunkowe?