Chcemy zapytać o to, czy świadek zdarzenia ma świadomość konieczności zatrzymania i powiadomienia służb ratunkowych oraz udzielenia pomocy. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

akcje ratunkowe

Podstawa prawna:

Art. 44. 2. Prawo o ruchu drogowym (ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.))

Czy w tej sytuacji, gdy jadą za Tobą inne pojazdy, masz prawo ostrożnie ominąć leżącego i oddalić się?