Czy świadek zdarzenia nie przejedzie obojętnie obok poszkodowanego. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

akcje ratunkowe

Podstawa prawna:

art. 44 ust. 2 i 3 ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy masz obowiązek zatrzymać się i zainteresować tą osobą?