O zachowanie się kierującego pojazdem w rejonie przejazdu kolejowego (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

art. 28 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Czy przy niepełnym podniesieniu zapór wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy?