O zachowanie się kierującego pojazdem w rejonie przejazdu tramwajowego (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

Art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908 z pózn. zm. ) w zw. Z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 139 3 § , późn. zm.)

Czy zbliżając się do przejazdu tramwajowego, masz obowiązek być przygotowany do zatrzymania pojazdu?