O zachowanie się kierującego pojazdem w rejonie przejazdu tramwajowego (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

art. 5 i art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w związku § 10 ust. 3, § 95 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do upewnienia się, czy nie nadjeżdża tramwaj?