O zachowanie szczególnej ostrożności podczas włączania się do ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art.17 ust.1 pkt.3), oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137) w zw. z § 49 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 , z późn. zm.)

Czy opuszczając ten pas ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?