O zachowanie szczególnej ostrożności podczas cofania (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność cofanie

Podstawa prawna:

Art. 23 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908, z pózn. zm. )

Czy cofając masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?