Wiedza w zakresie koniecznej reakcji na sygnał podawany przez osobę nadzorującą bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy PRD i § 109 ust. 4 rozporządzenia ZSD

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo - mimo podawanego sygnału - skręcić w prawo?