O sposób jazdy w koleinach wypełnionych wodą na skutek ulewnego deszczu (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

trudne warunki drogowe

Podstawa prawna:

Pkt 2.2.2 Działu II Szczegółowego programu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B Załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Poz. 1019).

Kierujesz samochodem osobowym podczas ulewnego deszczu. Którą z wymienionych czynności należy wykonać po wjechaniu w koleinę wypełnioną wodą?

  • Płynnie zmniejszyć prędkość.
  • Zdecydowanie przyhamować.
  • Zdecydowanie przyspieszyć.