Znajomość wiedzy o ruchu pojazdów, w zakresie manewru wyprzedzania oraz ograniczeń z tym związanych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie prędkość

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.)

Zostałeś właśnie wyprzedzony przez pojazd widoczny przed Tobą. Czy bezpośrednio po wyprzedzeniu wolno Ci zwiększyć prędkość?