O czynniki powodujące podwyższenie poziomu bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach pokrytych śniegiem (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

trudne warunki drogowe

Podstawa prawna:

Pkt 2.2.2 Działu II Szczegółowego programu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B Załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Poz. 1019).

Która z wymienionych czynności może zwiększyć bezpieczeństwo podczas jazdy po zaśnieżonej drodze?

  • Hamowanie wyłącznie przy użyciu hamulca ręcznego.
  • Stosowanie opon zimowych.
  • Zdecydowane przyspieszanie.