Znajomość zasad dotyczących omijania w przypadkach szczególnych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność omijanie

Podstawa prawna:

art. 58 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji, podczas omijania, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?