Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P12 oraz ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 89 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) w odniesieniu do § 21 ust. 1 i 2 cytowanego rozporządzenia.

Czy widoczna linia wskazuje miejsce obowiązkowego zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie?