Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P12 oraz ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 89 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) w związku z pkt 4.2.3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, ze zm.)

Czy widoczna linia wskazuje miejsce zatrzymania, które zapewnia Ci najlepszą widoczność na skrzyżowaniu?