Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop" oraz ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 89 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.)

Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym linią miejscu, nawet wtedy, gdy upewniłeś się, że drogą z pierwszeństwem przejazdu nie poruszają się inne pojazdy?