O znajomość wiedzy w zakresie znaku B-32 z tabliczką T-21 (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki zakazu

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 5 pkt 2 oraz 26 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Czy w tej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia?