Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku D-43 (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

obszar zabudowany

Podstawa prawna:

§ 58 ust.3 Rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Czy ten znak oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego?