Znajomość znaczenia znaku D-6 i ograniczeń związanych z tym znakiem (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 ustawy "Prawo o ruchu drogowym"(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) oraz § 47 ust.1 i 4 rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość pojazdu, gdy na drodze nie ma pieszych?