Znajomość znaczenia znaku D-7 i ograniczeń związanych z tym znakiem (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

droga ekspresowa

Podstawa prawna:

§ 48 ust.1 i § 50 Rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w odległości 1000 metrów od tego znaku rozpocznie się droga ekspresowa?