Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku D-37 i ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Art. 49 ust.1 pkt 3 ustawy "Prawo o ruchu drogowym"(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w zw. § 56 ust.1 Rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Chcesz wysadzić pasażera. Czy za tym znakiem możesz się zatrzymać w dowolnym miejscu przy prawej krawędzi jezdni?