Znajomość wiedzy w zakresie znaków poziomych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

(DZ. U. z 2002r. Nr 170) § 86 ust. 5

Czy w tej sytuacji znajdujesz się na jezdni dwukierunkowej?