Znajomość wiedzy w zakresie znaków poziomych (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 87 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).

Czy w tej sytuacji, kierując samochodem osobowym, wolno Ci jechać na wprost zajmowanym pasem ruchu?