Znajomość wiedzy w zakresie znaków poziomych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

(Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) § 85 ust. 3 oraz § 87 ust. 1 pkt 2

Jedziesz prawym pasem ruchu. Czy wolno Ci skręcić w lewo na skrzyżowaniu?