Znajomość wiedzy w zakresie znaków poziomych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome zatrzymanie

Podstawa prawna:

art. 49 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w związku z § 86 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).

Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd na prawym poboczu?