Znajomość znaczenia znaków poziomych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 87 ust. 1, pkt 2) rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci pojechać przez skrzyżowanie na wprost?